Міжнародний студентський професійний
творчій конкурс
"Видавнича журналістика"

 


Міжнародний студентський професійний творчий конкурсу «Видавнича журналістика» (далі – Конкурс) проводиться на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського в межах розвитку Інноваційного ХАБу здобувачів вищої освіти та молодих учених.

Засновники конкурсу: кафедра лінгводидактики та журналістики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з профільними кафедрами Університету Матея Бела (Словаччина), Інституту технологій і бізнесу (Чехія), Вищої школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Університету Лестера (Велика Британія), Алітус Коледжу Університету прикладних наук (Литва), Люблінської політехніки (Польща), Вроцлавського економічного університету (Польща). До організаційного комітету Конкурсу залучені представники ЗМК, літературних громадських об’єднань та соціокультурних установ.

Завданнями Конкурсу є:
• розширення міжнародних зв’язків,
• стимулювання інноваційної діяльності студентів,
• оволодіння ними сучасними технологіями, зокрема, просування книги і читання засобами соціальних комунікацій,
• створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

Конкурс проводиться у два тури: І тур – у квітні, ІІ тур – у травні-червні кожного року.

І тур Конкурсу проходить у ЗВО з метою відбору кращих творчих робіт для участі в ІІ турі Конкурсу, які надсилаються до КрНУ в електронному вигляді до 10 травня поточного року.

Оцінювання поданих на ІІ тур Конкурсу студентських наукових робіт здійснює журі Конкурсу шляхом рецензування. Критерії оцінювання якості робіт розробляють журі за стобальною шкалою.

На підставі рецензій та відкритого обговорення творчих робіт Журі Конкурсу більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих робіт ІІ туру Конкурсу.

Конкурс проводиться за трьома номінаціями:
• Буктрейлер (відеоролик тривалістю 2–5 хвилин, що розповідає в довільній художній формі про книгу та візуалізує її зміст з метою популяризації або просування);
• Букстаграм (фото книжки та анотація з метою реклами та популяризації читання у соціальній мережі Instagram; для фотографії зазвичай складається композиція, пов'язана зі змістом книги);
• Відеорецензія (відеоролик тривалістю 2–5 хвилин, автор якого показує книгу і характеризує її).

Вимоги: на Конкурс подаються самостійно підготовлені здобувачами освіти творчі роботи (не більше двох авторів). Тривалість відеороликів не повинна перевищувати 5 хвилин. Творчі роботи подаються національною або англійською мовами.

 
KrNU © 2024